• Nincs kategorizálva

  Születés hete Erdélyben

  Sziasztok,

  Zömében folynak az utolsó szervezési simítások a Születés hete esemény kapcsán, mely Magyarországon több éves hagyománynak örvend, idéntől pedig 6 erdélyi város is csatlakozott e nagyszerű közösségi eseménysorozathoz. Örvendetesnek mondható az a tény is, hogy megyénkből 3 város is szervezést vállalt, ez is példaértékű lehet, hogy igenis van igény ilyen jellegű programok megszervezésére a hargitai családok számára.

  Egyesületünk égisze alatt Albert Csilla, Elekes Olgi, Kőrössy Erika és Márdírosz Ágnes szervezik Csíkban az 5 napos rendezvényt, mely május 2-6-a között tart, az előadások helyszíne pedig Hargita Megye Tanácsa felajánlásának jóvoltából az intézmény épületében lesz. Egyéb támogatók mellett fontos megemlítenünk, hogy rendezvényünk nagy részét a Városi Tanácshoz leadott, majd pozitívan elbírált összeggel tudtuk véglegesíteni, köszönetünket fejezzük ki eképp is. Mindenkinek köszönjük a bizalmat, és a segítséget!

  A Születés Hete egy szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. Az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos fontos információk egy egységes arculattal rendelkező országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el az érdeklődők számára. A szülés és a megszületés megváltoztatja azt a világot, amelynek abban a pillanatban középpontja a megszületett élet. Akik kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul mások lesznek, mint azelőtt voltak. Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan folyamatosan alakuló és épülő világgá változik, amelynek minőségét alapvetően befolyásolja az a tudás, amely alapján döntéseiket meghozzák. A Születés Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ezek az információk elérhetők, feldolgozhatók legyenek,és segítsék a legmegfelelőbb egyéni döntés megszületését.

  A Születés Hetén összefognak azok a szakemberek, akik az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében kiválaszthatják a számukra megfelelő irányt.

  A részletes programokat városonként megtalálhatjátok itt: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelykeresztúr.

  A szervezők nevében szeretettel várunk minden érdeklődőt , és megkérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint segítsen az információ terjesztésében (továbbküldésben, listákra való továbbítással, szóban stb.), hogy minél több anyukához, várandóshoz, nagymamához akár eljuthasson ennek a fantasztikus programokat kínáló Hétnek a híre! Az csíki eseményt magtaláljátok a Facebookon is itt, jelezzetek vissza, küldjetek további meghívókat ismerőseiteknek.

  Köszönettel,

  a Csapat

   

 • Nincs kategorizálva

  Húsvéthétfő, a termékenység ünneplése

  Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formában pedig a mai napig megmaradt. Vidéken több helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban különféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsolkodás hagyományának egyesek Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák lecsendesíteni.

  Orbán Balázs szerint (1869): „Székelyföldön egyáltalán, de főként Csíkban a húsvéti öntözés megvan mindkét nemű fiatalságnál, húsvét másodnapján a legények öntözik a leányokat, harmadnapján a leányok a legényeket, de fenn van tartva mindkét részről a megváltás … ha pedig valamely leány a megváltásra szükséges piros tojással ellátva nincs vagy fél a pisztolyt elsütni, azt a kúthoz viszik és jól megfürösztik.”

  A locsolás az emberiséggel csaknem egyidős termékenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakkor a vízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tartalmára.

  Legyünk tehát termékenyek lányok, asszonyok, persze nem csak a mai napon:)!

 • Nincs kategorizálva

  Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

  Egyesületünk nevében kívánok mindenkinek, édesanyának, nagymamának, szülőknek, apáknak, gyerekeknek vidámságban, gyerekzajban, örömökben, békességben zajló készülődést a húsvéti ünnepekre, megújulást, egészséget! Lennebb olvashatjátok Csaba testvér üzenetét.

  A csatolt gondolatokkal kívánok áldott húsvéti ünnepet, Csaba t.

  Térden állva a gyermekek előtt!

  Ki gyermekekkel foglalkozik, az tudja, hogy mindenik évnek
  megvan a maga keresztje… Van olyan tanév, mikor a mumpsz, máskor a
  gripa környékezi meg a nagycsaládot, és biza akkor  ”elindult a gyűrű
  vándorútra egyik kézből a másikba”, és nehéz megfékezni a járványt.
  Persze nemcsak járványos betegségek indulhatnak el a gyermekek
  világában, hanem különféle divatok, hóbortok is, melyeket a
  felnőtteknek szintén nagyon nehéz megérteni, befolyásolni. Volt egy év, mikor
  főleg a fiaink elkezdtek cikizni a tanárokkal, az osztályok szinte
  versenyeztek, hogy ki tud rálicitálni csínytevésben a másikra. Nekik
  nagyon jó bulinak tűnt, de egy – egy tanár biza a felmondását
  fontolgatta. Mi mást tehettem volna, újból és újból összeszedtem az
  intézet belső udvarára a gyerekeket és néha szépszóval, máskor meg
  minden pedagógiai haragomat csatasorba állítva próbáltam a fiaimat
  nevelgetni, a kedvesség és a jóság útján tovább terelgetni.

  Tavasz fele, már az egész pedagógiai eszköztárunk romokban hevert.
  Magamba roskadva, behívtam az intézet vezetőjét, és megbeszéltük,
  hogy ha már nincs eredménye annak, hogy a gyerekek fejét mosogassuk,
  akkor próbáljuk meg a lábukat is megmosni. Nagycsütörtökön a
  szentmisén szépen minden osztályból a legcsintalanabb gyereket
  kiültettük az első padba, és az evangélium után úgy papi
  ruhában, prédikáció helyett letérdeltem szerre mindenik fékezhetetlen
  kiscsikó elé, és szelíden, ahogyan mesterünktől, Jézus Krisztustól
  tanultam, megmostam a “tanítványaim” lábát.

  Döbbenetes élmény volt a zsúfoltságig telt templom előtt szerre,

  nyugodtan letérdelni, megmosni, megtörölni, majd megpuszilni a
  gyermekek lábait… Hihetetlen csend volt a templomban, én nem mondtam
  semmit, csak céltudatosan végeztem a dolgomat, a kántor úr közben énekelt egy
  nagyon szép, szomorú éneket.

  A történetet én a gyerekeknek szántam, pedagógiai célzattal, de
  igazából engem is végtelenül megindított a szertartás. Ott és akkor
  döbbentem rá, hogy Péter lábát mosva, az én lábamat is megmosta a
  Mester… Bár Júdás zsebében ott zörgött a harminc ezüstpénz, Jézus
  mégis lehajolt és az ő lábát is megmosta..  Aztán belém nyilalt a
  felismerés: Jézus nemcsak megmosta a fiai lábát, hanem utána meg is
  halt értük a kereszten! “Vajon én megtudnék halni ezekért a
  “rosszcsont” gyerekekért?” A lábmosás szertartását befejezve felálltam, és
  csendesen néztem őket, míg az orgona utolsó akkordjai is elhaltak.
  Néztem a fiaimat és annyira szépeknek láttam őket, mint addig soha
  sem!

  Végtelen csendben folyt le a nagycsütörtöki szertartás, a megfosztott
  oltár előtt sokáig némán térdeltünk. A végén, a sekrestyében mindenik
  ” tanítványom” odajött, hozzám bújtak, megöleltek csendesen. Néma
  percek után az egyik, talán a legcsintalanabb megszólalt: “Csaba testvér, én többet
  rossz nem leszek!” Én sem, én sem, vízhangozták a többiek a mélyről
  jövő jó elhatározást.  Évek teltek el, ma már felnőtt emberek,
  elsodorta őket a múló idő, de én úgy gondolom, hogy legtöbbjüknek
  sikerült megtartani a tiszta szívből felfakadt őszinte fogadalmat.
  Egy biztos, ha találkozunk, akkor ugyanazzal a szeretettel tudjuk egymást
  átölelni.

  Jézus Krisztus útján járva, de különösen ott térden állva a gyermekek
  előtt, örökre megértettem, hogy szeretetre, csak végtelen alázattal és
  nagy-nagy szeretettel lehet tanítani a testvéreinket. Csak akkor van
  jogom szeretetet kérni és elfogadni, ha kész vagyok a másikért
  vállalni akár a halált is. Ezen a szinten már nem az a fontos, hogy a
  másik mit csinált, mondott, hogy a zsebében csörög a harminc ezüstpénz
  vagy nem, hanem egyszerűen csak az, hogy van, s te alázattal, boldog
  örömben érette vagy.

  Csodálatos dolog érettetek lenni! Megérteni azt, hogy létünk értelme maga a szeretet!

  Kisebb testvéri szeretettel Csaba t.


   

 • Nincs kategorizálva

  Utcai gyalogoshelyzetet elemeztünk…

  Ragyogó napsütésben, férjekkel, gyerekekkel, babakocsikkal, hordozókkal jelentek meg az anyukák szerda délelőtt 11 órakor a Szabadság téren. Egyes anyukák magukkal hozták nagyobbik gyerekeiket is, akik a babakocsis testvér mellett futóbiciklivel, kismotorral, babáknak való babakocsikkal rótták velünk az előre tervezett útvonalat.

  A Szabadság téren át, Kodak-soron végig, Penge blokk alatt Tulipán áruház előtt, volt Tejcsárda mellett ki, majd Ifjúsági park aljában végigsétálva, a Venczel József utcán le, majd BCR épülete, Kossuth utcán a BT-ig mentünk körbe közel 30 felnőtt és 40 gyerek másfél óra alatt. Az útvonal egyes állomásainál elidőztünk, vázolva konkrét példákkal a gyalogos közlekedés négykerekes eszközökkel való lehetőségeit. Járdán parkoló autók, keskeny, nagyon rossz állapotú utak mentén, széttöredezett feljárók, hiányzó esővízcsatornák mentén illusztráltuk mindennapi babakocsis nehézségeinket.

  Sétánkon elkísért minket városunk alpolgármestere, Szőke Domokos, a Hargita Megye Energiatakarékossági Közszolgálat munkatársai Péter Csilla és Miklóssy Ildikó, a sajtó képviselői, valamint Robert Pressl osztrák mobilitási szakember Grazból. Az összegző beszélgetésre a Megyei Tanács éttermében került sor, ahol végig pozitív hozzáállást tapasztalhattunk mind a városvezető, mind a mobilitási szakember részéről. Javaslatainkat hamarosan továbbítjuk a megfelelő személyeknek, és reménykedhetünk egy tisztább, öntudatosabb, zöldebb Csíkszeredáért, városközpontért, de nemcsak!

  Az egyesület nevében köszönöm a részvételt, folytatjuk a munkát!

  Rövid videóanyagot innen lehet megtekinteni, képeket pedig itt.

 • Nincs kategorizálva

  Utcára megyünk helyzetet elemezni szerdán

  Sziasztok,

  Április 12-én fontos eseményre hívta fel figyelmünket a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat csapata. Április 20-án tematikus megmozdulásra buzdítanak minket, kisgyerekes szülőket és a testi fogyatékkal élő személyeket, hogy néhány városunkat vezető személyiség, és mobilitás szakember társaságában, sétáljunk végig együtt egy előre leszögezett útszakaszon a városban, elemezzünk helyzetet, és reménykedjünk a változ(tat)ásban. meghivo_csikianyak

  Nyilvánosan is felkérek minden érdekeltet, érdeklődőt ezen akció iránt, hogy csatlakozzon csapatunkhoz babakocsival, vagy hordozóval gyerekével, április 20-án 11 órakor találkozunk a Megyei Tanács előterében, ahonnan indulunk a kb. egy órás sétára, majd visszaérkezés után rövid beszélgetésre kerül sor a rendezőkkel, döntéshozókkal.

  Köszönöm, és várunk!

 • Nincs kategorizálva

  Képek Folkerről

  Kedves Mindenki,

  szerencsésen, és sikeresen zajlott le az április 15-i, péntek esti nagyszínpados eseményünk.

  Számításaim szerint, és az eladott jegyek alapján kb. 400 személy vett részt a gyerektáncházzal egybekötött lemezbemutatón. A hangulat mennyei volt, a színpadon pörgő, táncoló, néha bukdácsoló apróságok igazán élvezték a népzenét, a szépen koreografált közös táncolást.

  Köszönet a szervezőknek, de az együttes tagjainak is, a résztvevőknek, akiket a kinti zord időjárás, és a benti ismeretlen hőmérséklet sem riasztott el a részvételtől, a képek igen jól tükrözik a felszabadult és kedves hangulatot. Ezekből csemegézhettek az egyesület Facebook oldaláról, melyet megtalálhattok itt.

  Holnap újabb bejegyzéssel jelentkezem, egy részletes köszönetnyilvánítással a Segélykoncert kapcsán.

  Addig is, csak jókat!

   

 • Nincs kategorizálva

  Folkerre várva

  Kedves Követőink,

  Szervezésből sosem elég elven, szerdai segélykoncertünk után máris újabb fontos eseményre hívunk minden érdeklődőt, kicsit, nagyot. Nyár előtti utolsó nagyobb szabású színpadi rendezvényünkre ezúttal a sepsiszentgyörgyi Folker együttest invitáltuk. Az esemény főszervezői Juhász Ágota és Albert-Homonnai Emőke. Köszönet az ötletért, a szervezésért nekik.

  Az előadás tehát április 15-én, pénteken 19 órától kezdődik a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. Készüljetek táncolásra gyerekek! És hozzátok a nagyszülőket is, biztosan tetszeni fog nekik is!!!

  Belehallgatni a 2008-as Kecsketánc album egyes számaiba a lenti linkekre kattintva lehetséges.

  Folker-Kecsketanc – (14) Tul a vizen egy kosar

  Folker-Kecsketanc – (16) Elvesztettem zsebkendomet

  Folker-Kecsketanc – (18) Kezes

  Folker-Kecsketanc – (28) Felcsiki lassu-gyors csardas

  Videóanyagot a youtube.com oldalról láthattok:

  Folker – Kecsketánc I.

  Folker – Kecsketánc II.

  A zenekar tagjai:

  Csibi Szabolcs – koboz, nagybőgő, gardony
  István Ildikó – ének, tánc
  Kelemen István – hegedű, koboz, brácsa
  Melkuhn Róbert – furulya, kaval
  Mihály Pál – hegedű

  Táncra, jókedve, kisgida keresésre fel!

 • Nincs kategorizálva

  Segélykoncert után, április 7, csütörtök

  Kedves honlapkövetőink, vagy édes nénéim:)!

  Tegnap, április 6-án 16.30-tól 22.30-ig szerveztük a két kisgyerek, Lacika és Máté kezeléseire, beavatkozásaira gyűjtő eseményünket. 15 odaadó anyuka teljesített folyamatosan 127 fokon önzetlenül a kapuknál, jegyszedés, eladás, pénzszámolás, dobozolás, nyálazás:), felírás, újra pénzszámolás, mosolygás, könnyezés, pizzázás alkalmával, és nekik is, de mindenkinek, aki eljött, vagy segédkezett köszönettel tartozunk. A sajtó többnyire kiközölte már a híreket, én elmondom itt is, hogy összesen 5 forrásból adtunk át különböző összegeket a családoknak. Az Albert atya házban az odajáró anyukák gyűjtöttünk 2 héten át, külön névleges dobozok voltak a gyerekeknek, közös doboz, iskolák adományai, és végül a jegyeladás után származó bevételből. Összesen 27.305,19 lejt gyűjtöttünk! És az adakozás folytatódik, mert a folyamatos kezelésekre szükség lesz erre. Aki tehát teheti, a továbbiaknak is bevihet pénzt az Albert házba (Müller u. 3/c/2, bejárat a főútról), vagy átutalhat összeget a már megadott bankszámlaszámokra (Grosu Lacikának, Grosu Ibolya, CEC Bank, IBAN: RO07CECEC001946254375311, Csiszér Máté-Balázsnak az Asociaţia Osteogenesis Imperfecta, CIF 26854961, Raiffeisen Bank, IBAN: RO82RZBR0000060012538786, honlap: www.csmb.ro).

  Az jutott eszembe, hogy nem is olyan véletlen, hogy az iskolások gyűjtötték a legszebb összeget: 11.761,14 lejt. Hisz a gyerekek közel állnak egymáshoz lélekben, és önzetlenek, elfogadóbbak mindennel, és mindenkivel szemben. Empatikusak, segítőkészek, és mindenek előtt, a kisfiúk pajtásai.

  Ma, csütörtökön a szülők eljöttek az Albert atya házba, és átvették a jegybevételből származó összegeket igazoló átutalási szelvények másolatait, és szeretettel töltötték közöttünk az időt, Máté feltalálta magát azonnal a gyerekszobában, Lacika pedig még mosolygott is, kezet csókolt Izusnak, bámulattal nézte Dórát, és még járni is megpróbált, édesanyja segítségével. Látszik, hogy két erős kiskatonáról van szó, bízunk benne, hogy mindkettőjükön segíteni tudtunk.

  Igyekszem a pénteki nap folyamán pontosítani az adományozó intézmények kapcsán, addig is, megköszönöm a zenekarok fellépését, szervezőtársam türelmét, és szaktudását, a szervezőbrigád hatékonyságát, a pizzánkat elhozó K. Attila segítségét, és akiket még biztosan kifelejtek, de nekik is köszönet.

  Nyugodalmast!

 • Nincs kategorizálva

  Helló Világ!

  PlakátÜdvözölünk mindenkit az újonnan létesült honlapunkon! Szeretettel jelentjük a világnak, hogy megszületett a Csíki Anyák Egyesületének honlapja, és, hogy az út idáig göröncseges volt, de nem járhatatlan:), csapatunk szellemisége minden nap erősödik, fejlődik, mint agyag a szobrász kezéhez, alakul.

  Akárcsak gyerekeink, mi is a kicsiből leszünk nagyokká, és minden nap újabb és újabb kihívások elé kerülve, ötleteinkkel, cselekedeteinkkel egyre különlegesebbek leszünk, és hasznos láncszeme a társadalomnak, sok csepp egy helyen az óceánból.

  Honlapunk folyamatosan frissül, megszoktatjuk a lelkes követőket, hogy itt mindig, minden bejegyzés az aktualitást szolgálja, aki idetalál a világhálóról, annak kedvenc honlapjai közé váljon a CsAkEgy. Mert anya CSAK EGY van! És csíki anyának lenni nagyon jó, kimondottan előnyös.

  Alapszabályukról egyelőre román nyelven olvashatsz az Egyesület cikkely alatt, de dolgozunk a fordításon. A II-ik fejezettől kezdődően oldalakon keresztül fedezed fel, hogy valamennyi létező tevékenységi területet mind-mind besoroltuk célkitűzéseink közé. Lehettünk ennyire bátrak, mivel 12 fős alapítótagú csapatunk igencsak széles környezetből származik, tevékenykedik szakmája szerint. És ez így szép, színesen!

  Kérünk, hogy a ma délutáni, esti segélykoncertre gyertek el szép számban, és akárcsak múlt évben Endes-Ábrahám Ákos szeme fényéért, 2011-ben is álljunk ki a közülünk valókért, a gyerekekért, akiknek egyenlő joguk és helyük van a mieink mellett a játszótéren, az iskolában, a társadalomban.

  Jót tenni tényleg jó!

  Tiboldi Bea