• Események,  Közérdekű

  Szülők iskolájaIII. kedden, A lélek útjai a mesében

  Kedves Barátaink!

  Kalandos útra bátorítunk titeket kedden, február 19-én este 18.30-tól, ekkor ugyanis a más sokak által ismert, kedvelt Szász-Mihálykó Mária tanárnő, kommunikációs szakember jön el Székelyudvarhelyről a Szülők iskolája hallgatóihoz. Minden bizonnyal tartalmas, kimerítő előadáson vesznek részt az érdeklődők, ahol megtudhatjuk, hogy hogyan változik az emberi lélek fejlődése a mesékben, a mesék rejtett hatására, a nő, mint asszony, mint anya, hogyan jelenik meg a mesékben és egyéb érdekes témákkal készül a tanárnő.

  Helyszín a megszokott, a Kulturális Központ alagsori terme.

  Várunk szeretettel tehát az idei második előadásunkra, a belépés ingyenes, és köszönjük a Koz-Service, valamint a Tempo PMDS támogatását!

  A szervezők!

 • Események,  Közérdekű

  Egy közülünk! Jog az élethez!

  Kedves Barátaink!

  Ez egy olyan téma, ami minden bizonnyal egyesületünk célkitűzései közt szerepel: az élet védelme!

  Amikor 2012. szeptemberében, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által szervezett Az élet: ajándék! egynapos konferencián részt vettünk, az olasz meghívott elmondta, hogy májusban elindult egy Európai Polgári Kezdeményezés az élet védelméért, illetve azért, hogy szüntessék meg az abortált embriókon végzett kísérleteket, ugyanakkor bátorított mindenkit, hogy használja a saját országára érvényes nyomtatványt, és népszerűsítse a kezdeményezést, csatlakozzon minden egyetértő személy, hogy maradhasson meg a magzat emberi méltósága a fogantatástól a születésig.

  Őszentsége XVI. Benedek pápa 2013. január 1-én a Béke Világnapján (teljes szöveg) így fogalmazott:  „A béke szerzői azok, akik szeretik, védik és előmozdítják az életet, annak teljességében. …. Azok, akik nem tisztelik kellőképpen az emberi élet értékét és következésképpen támogatják például az abortusz szabadabbá tételét, talán nincsenek tudatában annak, hogy így egy illuzórikus békét tűznek ki célul. A felelősség elől való menekülés lealacsonyítja az embert, s még inkább a védtelen és ártatlan lény megölése, s ebből nem fakadhat béke és boldogság. Hogyan gondolhatja valaki, hogy megvalósíthatja a békét és a népek teljes értelemben vett fejlődését, vagy a környezet védelmét, ha nem őrködünk a leggyengébbek élethez való joga felett, kezdve a meg nem született gyermekeken? Az élet minden fajta megsértése, annak kezdetétől fogva, mindenképpen helyrehozhatatlan károkat okoz a fejlődésben, a békében, a környezetben. Az sem igazságos, ha alattomos módon hamis jogokat és döntéseket foglalnak jogszabályba, amelyek az emberi személyre vonatkozó leszűkítő és relativizáló látásmódon alapulnak, ügyesen alkalmazva kétértelmű kifejezéseket, hogy úgymond jogot adjanak az abortuszra és az eutanáziára, az élethez való alapvető jogot fenyegetve.”

  A február harmadikai Úrangyala imádság után a Szentatya is támogatta az Egy közülünk kezdeményezést.

  De ha akárcsak Magyarország alkotmányának néhány paragrafusát vegyük alapul, abban is egyértelműen „valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság”, illetve a Szabadság és felelősség fejezet II. cikkelye még pontosabban fogalmaz: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

  Miért csodálkozunk tehát, hogy 7 ember annyira fontosnak tartja az élet védelmét, hogy a részvételi demokrácia egyik új eszközével, az Európai Bizottság felkérésére az EU kompetenciájába tartozó, a kezdeményezés témájában jogszabályjavaslatot szeretne előterjeszteni. A polgári kezdeményezést legalább egy millió uniós állampolgárnak kell támogatnia a jelenlegi 27 tagállam közül legalább 7 országból. Polgári kezdeményezés minden olyan területen lehetséges, amelyen a Bizottság jogszabályjavaslatot tehet.

  És amit szintén jó tudni, hogy az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai Unióban, pontosabban az Édesanyák napja után, május 11-én került nyilvántartásba, de . Célja, hogy lényegesen előmozdítsa az emberi élet védelmét a fogantatástól kezdve valamennyi releváns területen – amennyire erre az EU kompetenciájában lehetőség nyílik. Minthogy az emberi embriót az emberi lény fejlődésének kezdeteként definiálja az Európai Bíróság a Brüstle ügy kapcsán (Brüstle vs Greenpeace), az Egy közülünk kezdeményezés révén a javaslatot aláíró személyek indítványozták, hogy az EU fejezze be minden, emberi embriók feltételezhető elpusztításával járó tevékenység finanszírozását, különösen a kutatás, fejlesztési támogatások és közegészségügy területén. Ezen jellegű támogatások megszüntetése nagyban hozzájárul az EU következetes működéséhez.


  – Együtt az Életért Közhasznú Egyesület honlapjáról az ország kiválasztásával, illetve a papír alapú gyűjtéshez szükséges nyomtatvány letöltése, kinyomtatása erről az oldalról lehetséges. A nyomtatványokat egyesületünknek is el lehet juttatni, állandó kapcsolatban vagyunk Frivaldszky Edithtel. És hogy milyen lehetőségeink vannak a javaslat támogatására, íme néhány honlap, ahonnan azonnal aláírható elektronikusan a kezdeményezés:
  – okostelefonról is beléphetünk online aláírni, a mellékelt QR-kód lefényképezése után, vagy a Darul Vietii bukaresti egyesület Unul Dintre Noi kezdeményezése FB oldaláról.
  – még egyszerűbben a nyomtatványokat tőlünk is elérhetik, illetve rendezvényeinken is aláírhatják.
  – nyomtatványok: HU vagy RO .

  Amit mindenképpen tudni kell, hogy egy személy csakis egy alkalommal, egyik vagy másik ország állampolgáraként írhat alá, és vagy online, vagy a nyomtatványra!

  Rövid összegzés :

  –         A kezdeményezés célja az emberi élet, az élethez való jog elismerése a fogantatástól kezdve.

  –         Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés az emberi élet elismerését célozza, nem az abortuszok betiltásáról szól! AZ EU nem szól bele a tagállamok abortuszszabályozásába, ugyanakkor a hazai képviselők is tudnak az aláírásgyűjtésről, tudni fogják, hogy hányan kezdeményezzük az emberi élet elismerését a fogantatástól kezdve. A nemkívánt terhességet nem abortuszzal, hanem a kismama támogatásával kell megoldani.

  –         Az abortusz körüli tabut el kell tüntetni, de minden esetben látni kell, hogy amellett, hogy a magzat is ember, a kismama megoldhatatlannak tűnő helyzettel találja szemben magát. Ítéletek nélkül kell a helyzethez állnunk, mindenekelőtt a krízis megoldására koncentrálva.

  –         A velünk egyet nem értő, esetleg huzamosabb vitát kezdeményezők hozzáállását fogadjuk elfogadó szeretettel!

  –         Az Európai Polgári Kezdeményezés egy új intézmény. Alulról épülő népi kezdeményezés, amit bárki (akár egyházi vagy politikai szereplő) támogathat. Nem népszavazás, nem pátpolitikai vagy egyházi kezdeményezés.

  Várható eredmény: az Európai Bizottság az Európai Parlament napirendjére tűzi a kérdés megtárgyalását, meghallgatják a kezdeményezőket és beszüntetik az embriók elpusztításával járó tevékenységek finanszírozását EU költségvetésből. Bővebben a honlapon.

  Kérünk népszerűsítsétek lehetőségeitek szerint ezt a kezdeményezést, amennyiben egyetértetek az indítványozók javaslataival!

  Köszönjük!

 • Események,  Közérdekű

  Boldog új év, sok-sok új feladattal!

  Kedves Barátaink!

  Eltelt egy kis idő, amióta legutóbb jelentkeztünk, próbáltunk pihenni, élvezni a téli ünnepek kötetlen hangulatát, elfeledni a munkát, a feladatokat, de, valótlanság lenne azt állítani, hogy ez sikerült. De törekedtünk.

  A 2012-es év eseményeit számbavéve, a Szülők iskolája előadássorozat keretén belül 9 meghívottunk volt, két alkalommal hívtuk koncertre a kicsiket nagyokat, tartottunk Ádám Katiékkal farsangi mulatozást februárban, volt Édesanyák hete májusban, június elseji böngészők díjazása, Pünkösdkor sátor a családoknak a somlyói templomkertben, júniusban Múzeumok éjszakája, júliusban 5 napos Tusványos a Juventus Alapítvánnyal, augusztusban városnapok és az anyatejes táplálás napja, Szeptember végén a Magyar Népmese Napját ünnepeltük együtt a Várudvarban, októberben babahordozó napok, majd az ősz, a hűvösebb időszak elkezdtével, a gyakoribb babás-anyukás találkozások, foglalkozások az Albert atya házban, Márti zeneovija, Enikő zenebölcsije, Marika szülésfelkészítője, mind mind egy testben dobog(t)unk. És természetesen a lista nincs lezárva, a folyamatos, alkalmi felkéréseknek is igyekeztünk eleget tenni, mindenkori partnereinkkel közösen szervezkedni.

  Decemberben kitüntettünk pár markáns egyesületi tagot, jó volt egy családban élni, szervezni, élni a pillanatnak, élvezni a csapatszellemet.

  Most újra nekilendültünk, egy meghosszabbított januári pihenés után, február, hol a nyár, elkezdjük a Szülők iskoláját, azaz folytatjuk a már bevált programjainkat. Lesznek viszont újdonságok is, az ötletelések zajlanak, és a legfrissebb egyesületi tagok biztatása, lelkesedése újabb energiával tölti el a többieket.

  Várunk tehát kedden, február 5-én este 18 órától régi helyszínünkre a Hargita Megye Kulturális Központjának alagsori előadójába, ahol Macalik Ernő biológus beszél a jelenlévőknek a gyógynövények hasznosságairól tulajdonságairól. A belépés díjtalan, a helyszínen kitölthetők lesznek a 2%-os nyomtatványok is.

  Visszajövünk, miután aludtunk!