Alapszabályzat

Rövidített kivonat magyarul

S T A T U T   A S O C I A Ţ I A     „CSÍKI ANYÁK   E G Y E S Ü L E T E”

 

C A P I T O L U L   I

Dispoziţii generale

 

Art.1. ASOCIAŢIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”, denumită în continuare şi Asociaţia este fondată potrivit actului constitutiv de:
1.   TIBOLDI BEÁTA-KATALIN, cetăţean român în calitate de fondator

2.   PÉTER ECATERINA-ELISABETA, cetăţean român în calitate de fondator
3.   ALBERT-HOMONNAI EMŐKE, cetăţean român în calitate de fondator
4.  BOROS KINGA
-MÓNIKA cetăţean român în calitate de fondator
5.   ELEKES OLGA, cetăţean român în calitate de fondator
6.   KERESZTES-NYIRŐ ERIKA, cetăţean român în calitate de fondator
7.   BORSOS ORSOLYA-
ÉVA, cetăţean român în calitate de fondator

8.   IMRE-KEDVES ARANKA, cetăţean român în calitate de fondator
9.   FORRÓ GERDA-MÁRIA, cetăţean român în calitate de fondator
10.  KOPACZ-MADARÁSZ KINGA-ÉVA, cetăţean român în calitate de fondator
11.  DEMIAN ANGELLA, cetăţean român în calitate de fondator
12.  SALAMON BORÓKA-EMESE, cetăţean român în calitate de fondator
care au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile şi completările ulterioare şi cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

 

Art.2. Asociaţia funcţionează ca persoană juridică română, de sine stătătoare, în baza prezentului statut de funcţionare, al actului constitutiv şi ale normelor legale în vigoare.

Art.3. Caracterul Asociaţiei este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, patrimonial, neguvernamental, independent, non-profit.
Art.4. Scopul Asociaţiei îl constituie
reprezentarea şi promovarea atât în faţa autorităţilor, cât şi în faţa altor persoane juridice de drept public sau privat, precum şi a oricărui alt subiect de drept, a intereselor asociaţiei, în condiţiile prezentului statut şi ale legii, promovarea spiritului de comunitate, sensibilizare socială, asigurarea suportului moral pentru mămicile şi familiile lor din Bazinul Ciucului (Miercurea-Ciuc şi împrejurimile); susţinerea rolului important al limbii materne în dezvoltarea psihică şi emoţională a copilului, a adolescentului; ocrotirea tradiţiilor şi a limbii maghiare; promovarea sănătăţii fizice şi emoţionale a femeii, a gravidei, a mamei, a nou-născutului, a copilului şi a familiei în general; intreprinderea de acţiuni caritabile pentru gravide, mame, nou-născuţi, copii, familii sau comunităţi. Asociaţia „Csíki Anyák Egyesülete” este o asociaţie care militează pentru informarea şi educarea mamelor în vederea creşterii şi îngrijirii corespunzătoare a copiilor pentru dezvoltarea armonioasă a acestora, susţinând în mod evidenţiat educarea de stil attachment parenting.
Art.5. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” disponibilă conform dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei sub nr. 92180 la data de 08 decembrie 2010.

Art.6. Asociaţia va avea emblemă proprie (logo) şi o abreviere personală.

Art.7 Sediul Asociaţiei este situat în Miercurea-Ciuc, 530241, str. Teilor nr.17,  jud. Harghita, România.

Art.8. Durata Asociaţiei este nedeterminată.

Art.9. Anul înfiinţării Asociaţiei: 2011.

Art.10. (1) Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial, în valoare de 700   lei.        (2) Intregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art.11. (1) În vederea realizării scopurilor ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” potrivit art. 4 din prezentul statut, Asociaţia are următoarele obiective structurate pe domenii:

 

 

CAPITOLUL II

Obiectivele asociaţiei

 

 1. A. Familia, femeia gravidă, naşterea, nou-născutul, mama

 

 1. 1. Păstrarea şi întărirea nucleului familial;
 2. 2. Promovarea conceptului de familie, consiliere în planificare familie, eventuale probleme care apar pe pacursul sarcinii, sarcină nedorită etc.;
 3. 3. Promovarea rolului familiei în societate, a interesului  familiilor din Bazinul Ciucului într-un mediu cât mai larg (mass-media, publicaţii interne, externe)
 4. 4. Efectuarea de propuneri şi înaintarea lor organelor competente în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ de protecţie a  familiilor din zona Ciucului (Csíki Anyák);
 5. 5. Activităţi educaţionale pentru promovarea conceptului de familie, organizarea cursurilor educative în şcoli şi instituţii despre rolul mamei, părintelui, familiei în dezvoltarea echilibrată psihică a individului din perioada timpurie a formării sale;
 6. 6. Promovarea intereselor familiilor cu şi peste 4 copii, suport material, moral şi financiar cu ocazia unor sărbători, asigurarea legăturii cu organizaţiile competente din ţară şi din străinatate pentru sprijinirea naşterii, a creşterii copiilor în mod corespunzător;
 7. 7. Promovarea spiritului de toleranţă în familie şi în societate;
 8. 8. Consiliere psihologică (pentru toate tipurile de familie, în grup sau individual);
 9. 9. Susţinerea şi consilierea tinerelor femei, familii în privinţa rolului important al mamei, al familiei în societate, importanţa natalităţii, a promovării vieţii în sine;

10. Aducerea în atenţia publicului şi promovarea pe agenda presei a subiectelor legate de importanţa natalităţii, sarcină, nou-născut şi copil, către publicurile vizate: gravide şi partenerii lor, părinţi, medici, moaşe, autorităţi din domeniul sanitar şi al educaţiei, lideri de opinie, presa etc.;

11. Organizarea şi promovarea ajutorării gravidelor şi a lăuzelor înainte şi după naştere (în principal ajutor în treburile casnice);

12. Informarea gravidelor, informarea femeilor, a tinerelor mame cu privire la îngrijirea,  la dezvoltarea, la nutrirea copiilor;

13. Informarea gravidelor despre avantajele alăptării şi aspectele practice ale alăptării;

14. Promovarea naşterii naturale şi a unor practici sănătoase legate de viaţa gravidei, a mamei, a nou-născutului şi a copilului mic: graviditate şi supravegherea sarcinii, dreptul gravidei la informare şi la respectarea opţiunilor personale, naştere, alăptare, nutriţie, vaccinare, sănătate, educaţie şi subiecte conexe;

15. Organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, întâlniri formale şi informale cu privire la activităţile prevăzute la punctele 9  şi 13;

16. Redactarea şi publicarea materialelor informative şi de promovare cu privire la activităţile prevăzute la punctele 9 şi 13;

17. Dezvoltarea de proiecte şi iniţiative legislative în domeniul naşterii şi îngrijirii nou-născutului şi a copilului;

18. Protejarea drepturilor copiilor, diminuarea vulnerabilităţii lor;

19. Apărarea şi promovarea profesiilor exercitate de mame;

20. Organizarea şi administrarea unor cluburilor special create pentru diferite arii de interese, de ex. „Şcoala gravidelor”, „Mame între şi pentru mame”, “Şcoala părinţilor” şi/sau “Casa de joacă pentru copii”;

21. Activităţi de supraveghere şi îngrijire a copiilor;

22. Înfiinţarea şi asigurarea unor centre de consiliere sub conducerea unor specialişti (juridic, psihologic, psihoterapeutic etc.);

23. Înfiinţarea unor birouri de recrutare şi outsourcing pentru persoanele care se întorc la locul de munca după terminarea perioadei de creştere a copilului;

24. Organizarea cursurilor de formare, de specializare pentru mămici cu scopul facilitării reîntoarcerii pe piaţa de muncă;

25. Promovarea rolului matern şi patern în procesul de educare şi creştere a copiilor.

 

 1. B. Educaţie

 

 1. 1. Colaborarea cu instituţii de învăţământ şi sprijinirea morală şi materială oricărei instituţii care este implicat în educarea copiilor;
 2. 2. Promovarea spiritului de joacă în rândul copiilor şi a părinţilor;
 3. 3. Facilitarea proceselor în obţinerea unor burse pentru copii;
 4. 4. Organizarea activităţilor de descoperiri ştiinţifice;
 5. 5. Organizarea concursurilor ce au ca scop descoperirea de noi talente;
 6. 6. Dezvoltarea spiritului critic şi creativ al copiilor;
 7. 7. Organizarea şi susţinerea cursurilor, prezentărilor şi conferinţelor despre prevenirea consumului de băuturi alcoholice şi a drogurilor în largul adolescenţilor;
 8. 8. Organizarea şi susţinerea cursurilor de prim-ajutor;
 9. 9. Dobândirea competenţelor pe cale non-formală;

10. Incurajarea învăţământului profesional şi contribuirea la creşterea nivelului de calificare profesională a copiilor, prin dezvoltarea de activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal;

11. Iniţierea de proiecte educative, terapeutice şi de divertisment;

12. Organizarea cursurilor de puericultură pentru părinţi;

13. Organizarea activităţilor pedagogice, psihopedagoce, logopedice şi kinetoterapeutice;

14. Formarea şi dezvoltarea spiritului de comunitate în rândul copiilor, a părinţilor lor;

15. Oferirea suportului moral şi susţinerea copiilor prin joacă pentru sensibilizare socială;

16. Consiliere în alegerea profesiunii a tinerelor mame şi a copiilor mai mari;

17. Sprijinirea materială a participării membrilor organizaţiei la diferite activităţi si manifestări din ţară si de peste hotare;

 

 1. C. Programe culturale (case de jocuri, meşteşugărit, literatură şi arte)

 

 1. 1. Organizarea unor programe  în domeniul artei pentru copii, adolescenţi;
 2. 2. Organizarea de spectacole, concerte şi alte evenimente cultural-artistice pentru copii;
 3. 3. Organizarea de întruniri (seminarii, tabere, expoziţii) în domeniul cultural-artistic;
 4. 4. Întreţinerea şi dezvoltarea de relaţii în domeniul cultural-artistic;
 5. 5. Promovarea şi susţinerea lucrului manual;
 6. 6. Organizarea de evenimente cu scopul promovării cititului în rândul celor mici;
 7. 7. Dezvoltarea unui spirit de respect faţă de valorile tradiţionale ale culturii şi artei în rândul copiilor, stimularea şi promovarea acestor valori;
 8. 8. Organizarea de ocupaţii artistice, meşteşugăreşti şi prezentarea vechilor meşteşuguri;
 9. 9. Organizarea şi promovarea expoziţiilor de artă şi de fotografie, fotografiatul;

10. Culegerea şi difuzarea de informaţii despre evenimente cultural-artistice;

11. Promovarea unor activităţi de mecenat.

 

 1. D. Activităţi sportive, domeniul sănătăţii

 

 1. 1. Organizarea unor activităţi care au ca scop conştientizarea importanţei sănătăţii
  1. 2. Promovarea, susţinerea şi organizarea activităţilor de înot pentru bebeluşi, respectiv copii, sublinierea rolului important al acestuia în coordinarea motorică şi dezvoltarea echilibrată psihică a bebeluşilor, copiilor;
  2. 3. Organizarea şi sprijinirea sondajelor, evaluărilor medicale periodice în cadrul familiei şi pentru familie (consultaţii în domeniul medicinei generale, starea generală de sănătate a copiilor, stomatologie, gimnastică medicală);
  3. 4. Educaţie şi conştientizare privind protecţia mediului, importanţa sportului şi a sănătăţii în viaţa familiei, a copilului în dezvoltare şi nu numai;
  4. 5. Organizarea, susţinerea şi promovarea realizării unei pieţe bio în oraş;
  5. 6. Organizarea activităţilor gastronomice cu şi pentru membrii asociaţiei şi nu numai;
  6. 7. Organizarea unor activităţi şi evenimente recreative şi distractive, tabere destinate copiilor, familiilor;
  7. 8. Organizarea activităţilor pentru copii în domeniul protecţiei mediului;
  8. 9. Organizarea de activităţi sportive şi recreative pentru copii şi mame;

10. Amenajarea spaţiilor şi a terenurilor de joacă;

11. Înfiinţarea unor cafeterii, cofetării, cluburi special amenajate pentru familii cu copii;

12. Susţinerea diferitelor cauze speciale: SIDA, cancerul, malformaţii;

13. Susţinerea şi promovarea altor modalităţi alternative de tratamente decât cele tradiţionale.

 

 1. E. Acţiuni caritabile, sociale

 

 1. 1. Crearea unor baze de date cu serviciile sociale existente şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele şi/sau grupurile sociale care se află în situaţii de dificultate (familiile nevoiaşi, familii cu şi peste 4 copii);
 2. 2. Efectuarea de studii şi cercetări sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale;
 3. 3. Sprijinirea copiilor şi familiilor cu situaţii precare;
 4. 4. Promovarea intereselor familiilor cu şi peste 4 (patru) copii, suport material, moral şi financiar cu ocazia unor sărbători, asigurarea legăturii cu organizaţiile competente din ţara şi din străinătate pentru sprijinirea naşterii, a creşterii copiilor în mod corespunzător;
 5. 5. Colectarea de fonduri în scopuri umanitare, sociale, de binefacere, precum şi în alte situaţii pentru îndeplinirea scopurilor Asociaţiei;
 6. 6. Organizarea de activităţi caritative (colectare, recepţionare şi distribuire) pentru părinţi care îsi cresc singur copiii (deces, divorţ, părăsire, alte situaţii);
 7. 7. Activităţi de colectare de donaţii în bani şi în natură pentru susţinerea activităţilor Asociaţiei;
 8. 8. Susţinerea activităţilor în folosul comunităţii, a oraşului, împrejurimilor M-Ciuc;
 9. 9. Susţinerea şi promovarea acţiunilor în grup/clacă pentru ajutorarea membrilor asociaţiei;

10. Activităţi de colectare, recepţionare şi distribuirea ajutoarelor achiziţionate prin donaţii în bani sau în natură din ţară şi străinătate, de la persoane fizice sau juridice pentru susţinerea materială şi ajutor în asistenţa socială a familiilor şi persoanelor nevoiaşe cu diferite ocazii, sărbători tematice;

11. Acţiuni cu scopul sprijinirii copiilor aflate în situaţii dezavantajoase din punct de vedere social;

12. Susţinerea acordării asistenţei sociale de către cadre specializate;

13. Atragerea atenţiei asupra sensibilizării sociale;

14. Promovarea importanţei socializării pentru părinţi şi copii;

15. Promovarea imaginii şi a obiectivelor Asociaţiei în cadrul sistemului de servicii sociale, domeniul sănătătii (spitale, laboratoare, sanatorii).

 

 1. F. Alte domenii acoperite

 

 1. 1. Înfiinţarea şi organizarea programelor (activităţi permanente) şi proiectelor (activităţi limitate în timp) prin care realizarea scopurilor Asociaţiei se fie urmărite;
 2. 2. Susţinerea muncii la domiciliu;
 3. 3. Organizarea burselor, târgurilor de haine pentru bebeluşi şi copii, respectiv a altor obiecte unde acestea pot fi comercializate sau schimbate sub egida Asociaţiei;
 4. 4. Organizarea, susţinerea, comercializarea şi schimbarea lucrărilor manuale a mămicilor, copiilor lor prin magazine reale şi virtuale (pagini de web) sub egida Asociaţiei;
 5. 5. Organizarea de întruniri, conferinţe, seminarii, evenimente mediatice în domeniile de activitate ale Asociaţiei;
 6. 6. Organizarea de manifestări cu caracter profesional şi cultural care prin specificul său prin rezultatele lor servesc îndeplinirii scopurilor Asociaţiei;
 7. 7. Colaborarea cu autorităţile publice şi instituţiile abilitate pentru buna coordonare a eforturilor depuse în realizarea scopurilor Asociaţiei;
 8. 8. Colaborarea, conlucrarea cu alte organizaţii şi instituţii specializate cu obiective similare din ţară şi din străinătate;
 9. 9. Realizarea de studii şi cercetări demografice, sociologice;

10. Realizarea filmelor documentare, spoturilor publicitare cu caracter demografic, sociologic, biologic, educativ privind natura Asociaţiei (ex. attachment parenting, purtatul copilului stil baby wrap, alăptare la nevoie);

11. Editarea, tipărirea şi comercializarea publicaţiilor, cărţilor, materialelor audio-video cu profil similar;

12. Activităţi bibliotecare, achiziţionarea şi împrumutarea publicaţiilor de specialitate, a materialelor audio-vizuale, proiecţii video;

13. Desfăşurarea de activităţi economice – în limitele impuse de legislaţia României – care sunt în legătură şi contribuie la realizarea scopurilor Asociaţiei;

14. Activităţile economice pot fi desfăşurate sub orice formă juridică şi permisă de lege, inclusiv societăţi comerciale deţinute în întregime de Asociaţie sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice. Forma juridică, locul de desfăşurare şi forma concretă a activitãţilor economice precum şi organizarea internă a acestor activităţi economice nu sunt limitate de prezentul Statut şi sunt stabilite de Adunarea Generală;

15. Încheierea de parteneriate şi acorduri cu terţe părţi pentru realizarea obiectivelor propuse;

16. Organizarea şi efectuarea sondajelor de opinii publice pentru solicitări din tară şi din afara graniţei în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei;

17. Derularea de proiecte în principal în domeniile precizate mai sus;

18. Asigurarea editării şi tipăririi publicaţiilor de specialitate, a lucrărilor de sinteză, a studiilor documentare etc. din domeniul de activitate al asociaţiei;

19. Formarea şi dezvoltarea spiritului de comunitate;

20. Asigurarea informaţiilor pentru membrii săi, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;

21. Sprijinirea membrilor în realizarea tuturor obiectivelor menţionate în prezentul statut, precum şi a celor prevăzute de actele normative în vigoare, fără să se implice în politica comercială a partenerilor Asociaţiei;

22. Editarea şi tipărirea unor reviste periodice sau a cărţilor destinate pentru copii, mame sau familii şi sprijinirea editării revistelor diferitelor organizaţii cu profil similar asociaţiei;

23. Înfiinţarea şi asigurarea unor centre de consiliere;

24. Oferirea serviciilor de traducător, interpretariat;

25. Susţinerea, prin reprezentanţii săi aleşi de Adunarea Generală, intereselor membrilor şi ale familiilor lor faţă de instituţiile statului şi faţă de celelalte organisme cu atribuţii în domeniu;

26. Sprijinirea materială cu ocazia participării membrilor asociaţiei la diferite activităţi şi manifestări din ţară şi/sau de peste hotare;

27. Derularea de proiecte în principal în domeniile de acţionare a Asociaţiei precizate în prezentul act;

28. Realizarea/menţinerea/distribuirea de materiale informative  şi de identitate ale asociaţiei:

 • distribuirea de materiale publicitare ale Asociaţiei (cărţi de vizită, autocolante, fluturaşi, pliante, calendare, insigne, ecusoane, fanioane, felicitări etc.)
 • editarea  şi distribuirea de publicaţii proprii neperiodice (volante, pliante, broşuri, afişe etc.);  tipărirea cuprinde şi reproducerea cu mijloace de multiplicare, gofrare, fotocopiere, termocopiere sau alte procedee, cât şi reproducerea generată prin intermediul calculatoarelor electronice;
 • realizarea de albume foto ale Asociaţiei pe suport de hârtie, dar şi pe suport magnetic (CD, DVD); afişare publică de bannere, postere, afişe şi alte materiale ale Asociaţiei;
 • realizarea de proiecţii publice de diapozitive, video, expoziţii foto;
 • realizarea şi distribuirea (gratuit sau contra cost) de materiale video în domeniile de activitate ale Asociaţiei;
 • realizarea şi distribuirea (gratuit sau contra cost) de ilustrate, seturi de diapozitive, postere etc;
 • organizarea  de  standuri  de  prezentare  ale  Asociaţiei  la  diverse târguri şi expoziţii;
 • realizarea  şi  distribuirea  de  alte  materiale  informative  sau  de reclamă pentru Asociaţie;

29. Integrarea Asociaţiei în reţeaua internaţională a asociaţiilor de profil similar.

 

(2) Pentru realizarea obiectivelor, asociaţia poate angaja personal de specialitate şi auxiliar.

(3) Asociaţia se bazează în organizarea şi  funcţionarea  sa  pe  principiile: echidistanţei faţă de toate organismele şi structurile instituţionale ale statului,  profesionalismului,  competenţei, respectului  şi sprijinului reciproc între membrii Asociaţiei, transparenţei, principialităţii, legalităţii,  iniţiativei, implicării şi cooperării, responsabilităţii, durabilităţii.

(4) În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, în cadrul Asociaţiei se pot înfiinţa departamente sau comisii de specialitate, formate din membrii sau angajaţii Asociaţiei şi  la  nevoie  consultanţi  externi,  aleşi  sau  numiţi  de  către Consiliul Director.

(5) Asociaţia poate participa ca membru sau membru asociat în asociaţii similare din străinătate.

(6) Schimbarea scopului şi obiectivelor asociaţiei se face numai de către majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor adunării generale.
(7) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

 

Art.12. (1) ASOCIAŢIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale, putând astfel participa chiar la infiinţarea unor organizaţii, federaţii comune.
(2) ASOCIAŢIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţara sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale  ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”.
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislatiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala infiinţată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”.


Art.13. Asociaţia are dreptul să creeze societăţi comerciale pentru valorificarea prin magazine sau prin alte forme de comercializare legală bunurile, produsele sau valorile aduse în acest scop de către membrii asociaţiei sau de către persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate a caror interese sunt in legatura stransa cu scopul si obiectivele asocitiei. Dividendele obţinute de asociaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art.14. Asociaţia are dreptul să desfăşoare activităţi ocupaţionale, productive, economice şi comerciale. Comercializarea produselor va avea loc în ţară şi în străinătate inclusiv prin operaţiuni de comerţ exterior. Comercializarea va avea loc în magazine, în depozite, în sistem en gros sau en detail, în spaţii închiriate sau proprii, în pieţe, târguri, tarabe, bâlciuri, oboare în mod ambulant sau stradal pe teritoriul ţării.

CAPITOLUL III
Membrii asociaţiei, drepturi şi obligaţii

 

Art.15. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică majoră sau orice persoană juridică care respectă Statutul Asociaţiei şi îndeplineşte condiţiile impuse de acesta, respectă hotărârile Adunării Generale şi plăteşte la timp cotizaţia stabilită pentru fiecare categorie de membru în parte. Pe parcursul desfăşurării activităţilor, este permisă fluctuaţia între diferitele categorii de membri, cu excepţia membrilor fondatori, respectiv a celor de onoare.

Art.16. (1) Membrii asociaţiei sunt:

a. membrii fondatori

b. membrii activi;

c. membrii de onoare;

d. membrii susţinători;

e. membri;

a. Membrii  fondatori  sunt  persoanele fizice care au participat la înfiinţarea Asociaţiei, au contribuit moral şi material la fondarea ei, la constituirea patrimoniului social şi au semnat actul constitutiv al asociaţiei.

b. Membu activ poate fi orice persoană fizică majoră sau orice persoană juridică română sau străină care activează în mod direct şi nemijlocit în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor statutare ale Asociaţiei.

c. Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt persoane fizice sau/şi persoane juridice care s-au distins prin contribuţia lor din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” sau – personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, politice, antreprenoriale sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia; membrii de onoare sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi de plata cotizaţiei anuale.

d. Membrii susţinători sunt persoane fizice sau juridice care doresc să sprijine financiar, material şi moral activitatea asociaţiei în realizarea obiectivelor acesteia, şi care aderă la scopurile statutare ale ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”.

e. Membrii sunt toate celelalte persoane fizice sau juridice care aderă la Asociaţie, care plătesc taxa de înscriere, şi cotizaţia stabilită pentru această categorie de membru.

 

(2) Primirea membrilor activi se face la solicitarea personală a membrului Asociaţiei, sau a persoanei din afara Asociaţiei, pe baza completării unui formular de devenire membru activ, solicitare care este acceptată sau refuzată de către Consiliul Director prin votul majoritar din numărul membrilor Consiliului. În cazul în care un membru activ devine inactiv timp de un an, sau nu respectă drepturile şi obligaţiile enumerate in Art. 19, el îşi pierde calitatea de membru activ, împreună cu toate beneficiile care i-au revenit, devenind membru cum este prevăzut de art. 16 (1) lit. e). Pierderea calităţii se constată de către Preşedintele Asociaţiei şi se comunică celui în cauză. Persoana respectivă, dacă consideră că, hotărârea de constatare nu este în concordanţă cu realitatea,  poate sesiza Consiliul Director în termen de 5 zile de la comunicare, cu arătarea exactă a evenimentelor la a căror organizare a participat, Consiliul putând să decidă menţinerea sau anularea hotărârii Preşedintelui. Calitatea de membru activ poate fi reactivată de către Consiliul Director la cererea celui în cauză, în aceleaşi condiţii cum aceasta a fost conferită persoanei respective.

(3) Calitatea de  membru-susţinător al ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE” se acordă de către Consiliul director, prin votul majoritar din numărul membrilor Consiliului.
(4) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul majoritar simplu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, la propunerea membrilor fondatori/Consiliului director/oricărui membru.
(5) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate sau derulate de ASOCIAŢIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”.

(6) Activitatea unor membri poate fi recompensată în condiţiile legii, conform Regulamentului Intern de Funcţionare.

(7) Membrii persoanele juridice sunt reprezentaţi prin reprezentanţii legali.

 

Art.17. Nu pot fi membri ai asociaţiei minori, cei puşi sub interdicţie si cei care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unor fapte penale.
Art.18. (1) Membrii fondatori ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele şi de hotărârile Adunării generale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
d) să participe la programele derulate de asociaţie;
e) să beneficieze de serviciile asociaţiei;
f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
g) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi în domeniile de interes ale Asociaţiei „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”;
h) să ceară asociaţiei să intervină şi să acţioneze pentru promovarea şi apărarea drepturilor lor;
i) să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a sedinţelor organelor de conducere la care au dreptul să participe;
j) să îşi exprime liber opiniile proprii în cadrul dezbaterilor organelor de conducere la care au dreptul să participe;
k) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

(2) Membrii susţinători ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 18 lit. c) – k) din prezentul Statut.
(3) În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri vor fi aplicate sancţiuni:
a) denigrarea activităţii asociaţiei;
b) intreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociaţiei;
c) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) implicarea asociaţiei în activităţi politice;
e) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei şi neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care au fost aleşi sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceastea să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.

(4) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever şi ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit Statutului asociaţiei;

 

Art.19. Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a.) au drept de vot în cadrul Adunării Generale,

b.) au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, la propunerea membrilor fondatori,

c.) au dreptul de a participa la Adunările Generale,

d.) au dreptul de a participa la lucrările Consiliului Director în care se iau decizii în legătură cu calitatea lor de membru al Asociaţiei, excepţie fiind momentul în care se decide asupra calitatea lor de membru activ,

e.) au dreptul de a formula contestaţii în cazul în care consideră că măsura de sancţionare luată împotriva lor este neîntemeiată şi nestatutară,

f.) au dreptul de a lua parte cu drepturi depline la întreaga activitate a Asociaţiei,

g.) au obligaţia de a respecta Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei,

h.) au obligaţia de a respecta hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director,

i.) au obligaţia de a participa la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare convocate conform Statutului,

j.) au obligaţia de a răspunde pentru daunele morale şi materiale aduse Asociaţiei,

k.) au obligaţia de a plăti cu regularitate cotizaţia stabilită.

 

Art.20. Membrii susţinători şi membrii de onoare nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei. Ei pot participa la activitatea Asociaţiei şi la Adunarea Generală a acesteia, fără a avea drept de vot.

Art.21. Cuantumul cotizaţilor periodice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale) cât şi nivelul reducerilor vor fi determinate în mod diferenţiat pentru fiecare categorie de membru de Consiliul Director în Regulamentul Intern de Funcţionare al asociaţiei.

Art.22. Membrii asociaţiei pot fi persoane juridice sau fizice care aderă la statutul asociaţiei şi acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei şi sunt acceptaţi de membrii fondatori semnatari ai actului de constituire.

Art.23. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă şi netransmisibilă prin succesiune.

Art.24. Calitatea de membru încetează:

A) la cerere

B) după neplata timp de 3 luni a cotizaţiei lunare

C) deces sau desfiinţarea persoanei juridice

D) excludere

Art.25. (1) Excluderea se face la propunerea Consiliului Director şi este hotărâtă de Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a celor prezenţi. Poate fi exclus membrul care a comis fapte care nu sunt în concordanţă cu activitatea asociaţiei, cu scopurile şi obiectivele acesteia.

(2) Împotriva deciziei de excludere se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea ei. De la data înregistrării propunerii şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al asociaţiei este suspendată.

(3) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra avutului social. Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile pe tot timpul cât au fost membrii asociaţiei.

(4) Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite în calitate de membru. Membrii retraşi şi ca şi cei excluşi nu pot pretinde restituirea contribuţiei lor materiale la patrimoniul asociaţiei;

Art.26. Asociaţia eliberează legitimaţii de membru, semnate de preşedintele Asociaţiei, evidenţa acestora fiind ţinută de Secretarul Asociaţiei, iar drepturile conferite de legitimaţie sunt stabilite în Regulamentul Intern de Funcţionare.

Art.27. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii generale:

(1) să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

(2) să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor, proiectelor initiate sau derulate de ASOCIATIA „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”;

(3) să sprijine desfăşurarea activităţilor Asociaţiei;

(4) să contribuie la dezvoltarea  şi creşterea  prestigiului  şi  importanţei Asociaţiei în ţară şi străinătate;

(5) să sprijine  organizarea manifestărilor specifice scopurilor si obiectivelor Asociaţiei prin  aport personal sau material;

(6) să sprijine organizarea  cursurilor  de  formare–specializare susţinute de Asociaţie;

(7)  să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;

(8) să dovedească loialitate faţă de Asociaţie şi  să  păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter intern;

(9) să achite la timp cotizaţia lunară/trimestrială/semestrială/anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Consiliul Director şi votat de către Adunarea Generală;

(10) să nu aducă prejudicii şi daune materiale, morale sau de altă natură Asociaţiei sau membrilor acesteia  şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;

(11) să contribuie la baza de date a Asociaţiei;

(12) să notifice orice modificări privind datele personale;

(13) să nu angajeze Asociaţia în nici o activitate fără a avea mandat;

(14) să îndeplinească celelalte obligaţii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.

 

C A P I T O L U L    I V

Organele de conducere ale asociaţiei

 

Art.28.Organele asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) cenzorul.

Durata unui mandat al membrilor Consiliului Director şi al cenzorului (dacă există)  este de 3 (trei) ani cu posibilitatea realegerii membrilor organelor de conducere.

Art.29. Adunarea generală este organul alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi ai membrilor activi. Membrul fondator sau membrul activ care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile de mai sus este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.30. Atribuţiile Adunării Generale:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului;

e) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul Director,

f) hotăreşte asupra oportunităţii şi eficienţei înfiinţării de filiale în alte localităţi, ori desfiinţarea unora dintre acestea;

g) modificarea actului constitutiv şi a statutului ASOCIAŢIEI „CSÍKI ANYÁK EGYESÜLETE”;

h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;

 

Art.31. (1) Adunarea generală se întruneşte ordinar o dată pe an, extraordinar ori de câte ori este nevoie, si are drept de control asupra Consiliului Director în privinţa celor stabilite în art. 30 şi a cenzorului (dacă există).

(2) Adunarea Generală  se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau , în cazuri de urgenţă, cu cel putin 3 zile de la data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor activi.
(3) Adunarea Generală se întruneşte din iniţiativa oricărui membru fondator semnatar al actului de constituire sau de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punăndu-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii după caz.
(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse la sediul asociaţiei cu cel putin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

 

Art.32. Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii  Adunării. Dacă Adunarea Generală nu a avut cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, se convoacă o nouă Adunare Generală, în termen de max. 15 zile de la prima convocare, care va putea decide în problemele de pe ordinea de zi originală, indiferent de cota de participare a membrilor activi.

Art.33. (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor când statutul prevede majoritatea calificată.

Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru destinat acestui scop de către Secretarul asociaţiei.

(2) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. Numirea sau eliberarea din functie a preşedintelui se face cu votul a 2/3 din cei prezenţi cu drept de vot.

(3) În următoarele cazuri, în vederea adoptării deciziilor, este necesar votul a 4/5 a ADUNĂRII GENERALE:

a.) încetarea activitãţii Asociaţiei potrivit procedurii prevăzute în prezentul Statut,

b.) modificarea statutului Asociaţiei,

c.) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director, în caz contrar, mandatul membrilor consiliului director se va prelungi pentru o durata egala cu cea a mandatului anterior.

(4) Membrul interesat personal, prin soţie, prin descendenţi sau ascendenţi direcţi, rude în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea într-o problemă supusă dezbaterii Adunării Generale, sau decizia unuia dintre organele de administraţie nu va putea lua parte la deliberare şi la vot.

Art.34. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii Adunării Generale care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art.35. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.    (2) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

(3) Membrii Consiliului director sunt aleşi prin vot secret de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 (trei) ani exclusiv dintre persoanele care au fost propuse de membrii fondatori.

(4) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, respectiv în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie la solicitarea oricărui membru al Consiliului Director/Preşedinte şi lucrează valabil în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi celor prezenţi. În caz de vot indecis, contează votul Preşedintelui. Membrii Consiliului Director pot primi o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată. Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese verbale, care este păstrat de secretarul Consiliului Director. Procesul verbal este întocmit de persona desemnată la fiecare şedinţă şi va fi semnat de toţi membrii participanţi la şedinţă.

(5) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit propunerii prealabile a membrilor fondatori şi ulterior deciziei Adunării Generale, cu întrunirea 4/5 de voturi ale membrilor cu drept de vot. (6) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
(7) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 20 de zile de la descompletare.

(8) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane, care sunt strãine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, sau să îndeplinească orice alte atribuţii, stabilite în sarcina sa de către Consiliul Director.

 

Art.36. Atribuţiile Consiliul Director:

a) prezintă anual Adunării Generale ordinare raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi urmăreşte realizarea bugetului propus de către Adunarea Generală;

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei cu avizul membrilor fondatori semnatari ai actului de constituire;

d) rezolvă toate problemele curente ale Asociaţiei;

e) propune desfăşurarea unor programe, proiecte în vederea realizării scopului Asociaţiei;

f) avizează primirea provizorie de noi membri, urmăreşte achitarea cotizaţiilor, ţinând o evidenţă strictă a membrilor;

g) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;

h) aplică sancţiunile prevăzute de art. 18, punctul (4);

g) stabileşte cuantumul cheltuielilor operative necesare desfăşurării activităţii (cotizaţiile membrilor, achiziţionare bunuri, salarii, premii, cadouri ocazionale, cheltuielile invitaţiilor etc.) ;

h) stabileşte schema organizatorică a personalului necesar permanent şi a programului său de lucru;

i) convoacă Adunarea Generală când este cazul;

j) soluţionează eventualele plângeri făcute de membrii Asociaţiei, decide asupra pierderii calităţii de membru al Asociaţiei;

k) angajează, evaluează, controlează activitatea şi concediază personalul, pentru care stabileşte drepturile şi îndatoririle, precum şi salariile cuvenite ca plată a acestuia, în limitele stabilite anterior de Adunarea Generală, mediază conflictele apărute între angajaţii (dacă există) Asociaţiei;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art.37. Consiliul Director la înfiinţarea asociaţiei este alcătuit din 13 membri după cum urmează:

 

Nr. crt. Nume şi prenume

Funcţia

 1. 1.

Tiboldi Beáta-Katalin

Preşedinte
 1. 2.
Albert-Homonnai Emőke Vicepreşedinte şi membru responsabil de educaţie
 1. 3.
Tamás Júlia Secretar
 1. 4.
Botár Dalma Membru activ responsabil de contabilitate
 1. 5.
Kőrössy Erika Membru activ responsabil de manifestările culturale
 1. 6.
Boros Kinga-Mónika Membru fondator responsabil de PR
 1. 7.
Keresztes-Nyirő Erika Membru fondator responsabil de domeniul sănătăţii şi a sportului
 1. 8.
Lipeczky Erna-Andrea Membru activ responsabil de domeniul caritabil, social
 1. 9.
Salamon Boróka-Emese Membru fondator
10. Elekes Olga Membru fondator
11. Albert Csilla Membru activ
12. Domahidi-Dóczy Ildikó Membru activ
13. Gergely Éva-Tímea Membru activ

 

Art.38. Preşedintele este răspunzător pentru activitatea Consiliului Director.

Art.39. Preşedintele are următoarele drepturi şi obligaţii:

a.) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile, sau alte organizaţii, societăţi, asociaţii, etc.,

b.) rezolvă problemele operative de administrare ale Asociaţiei,

c.) organizează şi conduce activitatea Asociaţiei în folosul realizării obiectivelor stabilite de Adunarea Generală,

d.) execută deciziile şi hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director, şi răspunde pentru executarea hotărârilor şi a deciziilor în faţa acestor organe,

e.) întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea Asociaţiei,

f.) convoacă şi conduce lucrările Consiliului Director,

g.) elaborează şi propune planuri de activităţi către Consiliul Director,

h.) înfăptuieşte sarcinile trasate de către Consiliul Director,

i.) prezintă rapoarte despre rezultatele obţinute şi desfăşurarea activităţii Consiliului Director şi le supune examinării în cadrul Adunării Generale,

j.) în exercitarea atribuţiilor sale, Presedintele Asociatiei răspunde în faţa Consiliului Director şi a Adunarii Generale, ca for decizonal unic.

 

Art.40. Asociaţia are un Vicepreşedinte care are următoarele atribuţii:

a.) ţine locul Preşedintelui atunci când acesta este indisponibil sau se află în incapacitate de a-şi exercita mandatul,

b.) înfăptuieşte sarcinile trasate de către Consiliul Director.

 

Art.41. Secretarul Asociatiei asigură organizarea şi coordonarea activităţii curente a Asociaţiei şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

Art.42. Atribuţiile Secretarul Asociatiei:

a) informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele,

b) împreună cu preşedintele asociaţiei, elaborează proiectele de documente şi hotărâri ale acestuia, pregăteşte şedinţele Consiliului Director şi participă la ele,

c) ţine evidenţa membrilor,

d) pregăteşte şedinţele Consiliului Director,

e) semnează toate documentele Asociaţiei,

f) stabileşte, coordonează şi controlează modul de rezolvare a corespondenţei şi gestiunea informaţiilor şi documentelor,

g) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi ale şedinţelor Adunării Generale,

h) exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul Director;

Art.43. Ceilalţi membrii ai Consiliului Director sunt propuşi de membrii fondatori ai asociaţiei şi sunt votaţi de către Adunarea generală.

 

Art.44. Atribuţiile membrilor din Consiliul Director în funcţie de poziţia ocupată:

(1) Stabilirea, coordonarea şi controlarea organizării şi conducerii gestiunii şi contabilităţii Asociaţiei;

(2) Coordonarea, controlarea şi evaluarea proiectelor, programelor şi acţiunilor Asociaţiei;

(3) Ordonanţarea cheltuielilor şi a altor operaţiuni financiare, în limita plafonului stabilit de către Consiliul Director;

(4) Coordonarea şi controlarea activităţii restului personalului Asociaţiei, fie vorba despre angajaţi sau voluntari;

(5) Aprobarea intrărilor  şi ieşirilor  din  patrimoniul Asociaţiei  şi  urmărirea altor  operaţii  privind obiectele de inventar  şi alte bunuri, cu excepţia  imobilelor şi mijloacelor fixe;

Art.45. Cenzorul (dacă există): este organul de control economic şi financiar al organizaţiei. Cenzorul este  ales de Consiliul Director prin vot deschis pe o perioadă de 3 ani, cu întrunirea majorităţii din votul membrilor fondatori si membrilor activi prezenţi. Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director, dar participă cu drept consultativ la adnările acestuia. Regulile generale de funcţionare a cenzorului sunt aprobate de Adunarea Generală. Cenzorul îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare cu avizul membrilor fondatori semnatari ai actului constitutiv.

Art.46. Atribuţiile cenzorului (dacă există):

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Atribuţiile organelor de conducere şi de control se completează cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , modificat şi completat.

 

C A P I T O L U L    V

Patrimoniul asociaţiei

 

Art.47.(1) Patrimoniul asociaţiei se compune din cotizaţiile membrilor asociaţiei şi din alte venituri obţinute de asociaţie în condiţiile legii. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial de 700 RON, depus de membrii fondatori în cote egale, în numerar.

(2)Veniturile asociaţiei pot proveni din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile  în condiţii legii;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) venituri din donaţii, sponsorizări sau legate;

f) venituri realizate în urma asocierii cu persoane fizice şi juridice care realizează profit în condiţiile legii;

g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri in conformitate cu prevederile legii.

Art.48. Contribuţiile, donaţiile, sponsorizările şi legatele pot fi valorice, bunuri, drepturi de autori, titluri de credit, acestea urmând a fi luate în evidenţa economico-financiară a asociaţiei cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.

Art.49. Donaţiile primite în favoarea asociaţiei trebuie să fie în concordanţă cu scopul şi obiectivele acestora.

Art.50. Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării obiectivelor şi activităţilor propuse prin prezentul statut, asociaţia poate avea în proprietate locaţie de gestiune sau în folosinţă spaţii de cazare, unităţi de prestări servicii  precum şi alte dotări necesare.

Art.51. (1) Sumele de bani deţinute de asociaţie pot fi păstrate în conturi curente sau în depozite bancare.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.

Art.52.(1) Asociaţia poate infiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt  în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

(3) Finanţările obţinute de Asociaţie în vederea administrării diferitelor programe permanente ale acesteia (a cluburilor care funcionează în cadrul Asociaţiei) vor fi utilizate în scopul obţinut, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului Intern de Funcţionare.

 

Art.53. (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;
b) salarii şi adaosuri la salarii (dacă există);
c) indemnizaţii, prime şi premii;
d) procurări de rechizite, imprimate de birou şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;
e) chirii, dobănzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, cheltuieli comune etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane insărcinate de Consiliul Director.
(3) Cheltuielile administrative ce depăşesc bugetul asociaţiei vor fi avansate în mod egal de către toţi membrii, iar ulterior recuperate de la persoana responsabilă de situaţia financiară a asociaţiei;
(4) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului (dacă există) se stabilesc în limitele statutului şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(5) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

 

Art.54. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VI

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

 

Secţiunea 1- Dizolvarea

Art.55. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

 

Art.56. (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

(2) Instanţa competentă să hotărească dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

 

Art.57. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.58. (1) În caz de dizolvare a Asociaţiei, bunurile rãmase în urma lichidării vor fi transmise către o persoană juridică de drept privat sau de drept public, având aceleaşi scopuri, sau scopuri asemănătoare, desemnată de Consiliul Director, cu acordul a 2/3 din membrii fondatori, cu titlu gratuit. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) – c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

Secţiunea a 2-a – Lichidarea

Art.59. (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 57  lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

(2) Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

(3) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii. În caz de dizolvare, lichidarea patrimoniului se va face de către persoanele desemnate de adunarea generală.

Art.60. (1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art.61. (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art.62. (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art.63. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.

Art.64. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art.65. Atât faţă de asociaţie cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art.66. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art.67. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art.68. (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

(2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art.69. (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta   descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art.70. Asociaţia are ştampilă cu însemne proprii.

Art.71. Prezentul Statut conţine 21 (douăzecişiuna) de pagini şi a fost redactat de părţi şi de avocat Korodi Beáta.

 

*          *         *

 

Membrii  fondatori,

Tiboldi Beáta-Katalin, Péter Ecaterina-Elisabeta, Albert-Homonnai Emőke, Boros Kinga-Mónika, Elekes Olga, Keresztes-Nyirő Erika, Borsos Orsolya-Éva, Imre-Kedves Aranka, Forró Gerda-Mária, Kopacz-Madarász Kinga-Éva, Demian Angella, Salamon Boróka-Emese.

 

Redactat şi atestat conform cu prevederile art. 6 alin. 1 Ord nr. 26/2000 modificat prin Legea nr. 246/2005 în 4 (patru) exemplare originale de avocat Korodi Beáta, la data de 27.01.2011.