• Események,  Közérdekű

  Szent Antal-napi gyermek- és liliomáldás harmadszorra

  Kedves barátaink!

  23400ccEzennel értesítünk titeket, hogy immáron hagyományosnak tekinthető békés, csoportos kivonulásunk Szent Antaln napján a Márton Áron Gimnáziumtól a Kegytemplomhoz a 19 órától kezdődő szentmisére. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István házának diákjaival, és az életet népszerűsítő csoport találkozása 18,20-kor történik a Gimnázium főbejáratánál, ahonnan 18.30-kor indulunk a Kegytelmplomhoz.

  Az esti szentmisét Bőjte Mihály csíksomlyói házfőnök celebrálja, amely során megáldják a gyermekeket.

  Jöjjetek családostúl, liliommal, és eső elleni felszereléssel:). 

  A szervezők

 • Események,  Közérdekű,  Tanügy

  Programok a hétre, Szent Antal napja, pénteken évadzárás a Szülők iskolájában!

  Kedves Barátaink!

  Ma 18 órai kezdettel szeretettel várunk a Szülők iskolája előadássorozatunk utolsó előtti beszélgetésére a Hargita Megyei Külturális Központ alagsori előadójába. Ezalkalommal Dr. Balázs Lajos néprajzkutatót, egyetemi docenst látjuk vendégül, aki A paraszti magzatvédelem és a prenatális medicína c. előadásában több érdekes kérdése keresi a választ, illetve találta meg a választ értékes kutatói munkássága alatt. Az előadás a gyermeknemzés és magzatvédelem kultúrtörténetébe nyújt betekintést. Hogyan fogalmazta meg, és alkalmazta a paraszttársadalom azt, hogy az áldott állapot nemcsak biomedicinális folyamat, hogy helye van a pschihének, a magzat és anya, magzat és természeti, tárgyi világ közötti kapcsolatnak? Racionalás-e, vagy irracionális a népi magzatvédelmi kultúra? Teljesen elavult műveltség ez, vagy a modern kor gyermeket váró anyáinak is képes megfontolandó tanulsággal szolgálni?

  Időrendi sorrendben megemlítve következő „jelenésünket”, szerdán, Szent Antal napján újra összegyűlünk a Márton Áron Gimnázium előtt, és 18.15 perckor elindulunk gyalogosan családjaink, barátaink körében a Kegytemplomhoz, ahol Böjte Csaba ferences szerzetes celebrálja a 19 órától kezdődő szentmisét Páduai Szent Antal emlékére, akiről köztudott, hogy a XIII. század kiemelkedő hithirdetője volt, hallgatóinak száma néha a harminc ezret is elérte. Arra is volt példa, hogy a város püspöke és papjai is hallgatták a beszédét, és néha késő éjszakáig gyóntatott. Joggal nevezhetnénk őt „ökumenikus” szentnek is, hisz, habár a keleti egyházszakadás után élt, tehát szigorú értelemben véve nem közös szent, az ortodox hívők közül is sokan imádkoznak hozzá, kérik segítségét, pártfogását az élet legkülönbözőbb bajaiban, veszélyeiben és megpróbáltatásaiban. Még csak 36 évesen egészsége annyira leromlott, hogy egy közeli remeteségbe húzódott vissza, hogy itt elmélkedjen, imádkozzon. Június 13-án, egy keddi napon halt meg, és Páduában temették el. A hagyomány szerint temetése napján legtöbbször dicsőítette őt Isten különféle csodákkal. Ez az ünnep felhívja a felnőtt hívek figyelmét a Teremtőbe vetett gyermeki bizalom fontosságára, a gyermekeket pedig arra buzdítja, hogy a fehér liliomokhoz híven őrizzék meg lelkük makula fehérségét, tündöklő tisztaságát.

  Kellemes, meleg idő várható, pokrócot, folyadékot hozzatok magatokkal!

  Felekezeti hovatartozástól eltekintve, mindenkit szeretettel várunk ebben az évben is erre a közös megmozdulásra, hisszük, hogy ezalkalommal még több család csatlakozik a gyermekvállalás népszerűsítéséhez, a család, a közösség egységének, megtartó erejének  kinyilvánításához.

  És akkor a hetet, és programsorozatot is lezáró kilencedik Szülők iskolája előadására invitálunk titeket pénteken, 15-én 18 órától (a helyszínt illetően rövidesen jelentkezünk) Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus Mesepszichológia c. könyvének bemutatására, ahol újra hallhatunk az érzelmi intelligenciáról, ennek fontosságáról, miszerint kutatások igazolják, hogy az életben való beválásunk nem csak értelmi képességeinken múlik. Az igazi sikereket és – ami még fontosabb! – a belső harmóniát, az önmagunkkal való elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk és mások érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani… Vagyis, ha fejlett az érzelmi intelligenciánk.

  „A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.
  Adjuk hát meg neki a lehetőséget arra, hogy az égig érő fa csúcsára kis kanászként felkapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki mesét hallgatva nő fel, varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciája segíti majd a megpróbáltatások közepette.
  Hogy miként támogathatjuk őt ebben? Erről írtam ezt a könyvet, mely tíz mesét is tartalmaz egy Lilla nevű kislányról, akinek képzeletbeli barátja, Tündérbogyó segít érzelmi konfliktusainak megoldásában. A mesék 4-9 éves gyerekeknek szólnak, és segítenek a frusztrációk, csalódások elviselésében, a pozitív és negatív érzelmek tudatosításában, a félelmek megszelídítésében, a testvérféltékenység kezelésében, a veszteségek elfogadásában és az önfeledt játékban. A szülőknek elárulom: én voltam az a kislány, aki attól félt, hogy a boszorkány megcsiklandozza a lábát, én vittem haza a kisegeret, utánam jött ki a nagyapám borotvahabos arccal. Tündérbogyó pedig az én belső hangom volt, akit most ebben a formában megszemélyesítettem.” – Kádár Annamária

  A helyszínen megvásárolhatók lesznek Anna utóbbi írásai, Az érzelmi intelligencia fejlesztése kis- és óvodáskorban (16 RON), valamint az újonnan bemutatott Mesepszichológia (43 RON) c. könyve is.

  Rendezvényünket Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hargita Megyei Kulturális Központ támogatják, köszönjük nekik!

 • Események

  Út az életért! Páduai Szent Antal ünnepe kedden 19.00 órától, liliom- és gyermekáldás.

  Kedves Anyukák, Szülők, Jövendőbeli szülők!

  A 2011-es pünkösdi búcsú végetért. Spányi Antal székesfehérvári püspök sorait idézve: „A hitért harcolni kell és a hitet védelmezni kell. Az embernek ki kell állni a hitéért (…) Ápolni kell a családi kötelékeket, örömmel kell fogadni a gyermeket, védeni kell az életet a fogantatástól a természetes halálig. (…) Adja az Úr, hogy növekedjen a gyermekeket örömmel vállaló, szeretetben felnövekvő családok száma” – ezekkel a gondolatokkal állt ki a gyermekvállalás fontossága mellett a szónok, aki szerint felelősséget kell vállalni egymásért, a hitért, hiszen az áldozatvállalás nem idegen a hitből élő embertől.

  Mi másért lennénk a világon, ha nem a gyerekeinkért, a folytonosság biztosításáért, az unokáinkért, gyökereink ereztetéséért, fajtánk fennmaradásáért.

  Csaba testvérrel, és Kovács Csabával februárban beszéltünk először Szent Antal ünnepének különlegessé varázsolásáról, melyet egy nyilvános felvonulás köré terveztünk a gyerekvállalás megnövelése érdekében, példát mutatni, utat az életért, áldást kérni a Szűzanyától, vállalni az anyaságot, a szülői szerepet, felnőni ehhez, maradandót alkotni, továbbvinni a vérünket.

  Éppen ezért leszögeztük, hogy pünkösd utáni kedden, 14-én ki-ki lehetősége szerint felvonul, vagy részt vesz a 19.00 órakor kezdődő szentmisén a Kegytemplomban, melyben a hűségről, a kimondott szóhoz való őszinte ragaszkodásról beszél a 93 éves Bíró Antal atya , akit maga Márton Áron püspök állított Isten szolgálatába 70 évvel ezelőtt.  Ezt követően Csaba testvér a hitről,  gyerekvállalásról beszél a prédikációban, majd közösen  megáldják gyerekeinket, és a liliomot, amit magunkkal viszünk.

  Időjárás függvényében, és nemcsak, 18.00 órakor gyülekezünk a Márton Áron Gimnázium első udvarán, majd a Szent István-ház gyerekeivel és Csaba testvérrel együttesen felvonulunk a Szék útján a járdán, a forgalmat nem korlátozva a Kegytemplomig.

  Az áldás után ugyanígy csendesen, ahogy jöttünk, közösen hazaindulunk.

  Magnificat

  Út az életért! Gyertek el!