Rólunk

A Csíki Anyák Egyesülete egy több stádiumú projekt második állomása. Szinte lehetetlen lenne beszélni az egyesület foganatjáról, anélkül, hogy ne kerüljön említésre a 2009 októberében létrehozott csíkianyák levelezőlista, mely 2010 decemberében 430 fős tagságnak örvendett.

A levelezőlista célja elsősorban a két évig gyesen tartózkodó anyukák virtuális támogatása, de ezen kívül a listatagok kulturális rendezvényekről, megmozdulásokról, előadásokról és egyéb lehetőségekről olvashattak a térségben, praktikus tanácsokkal látják el egymást, egyszóval a listán folyamatos információközlés, adatcsere, egymás kézimunkáinak megcsodálása, az egymáson való segítési szándék, barátkozás, ismerkedés folyik. Hamarosan rájöttünk, hogy szűkös már lett a virtuális porond az élmények megosztásában, más ingerek érnek bennünket is, és kicsinyeinket is, ha találkozhatunk egymással, ahol az alkalmankénti meghívott előadókon kívül, magunkban nőkként, gyerekeink társaságában, vagy párjainkkal beszélgethettünk kötetlenül vagy megadott témakörben, tematikus ünnepléseket szerveztünk, születésnapokat, kézműves foglalkozásokat, játszóházakat.

A pozitív visszajelzések alapján párunkban megerősödött az egyesületi lét fogalma, hogy igenis, jogi entitásként képviselni tudjuk az anyukák, gyerekeik, családjaik érdekeit városunkban, térségünkben, az országban, de akár az egész világban, elmarasztalhatatlan eredményeket érhetünk el közösen a felnövekvő utánpótlás egészségesebb, lelkiismeretesebb, edzettebb jövőjéért, városunk későbbi egyéniségeiért. Igen, egyéniségeiért.

A Csíki Anyák Egyesülete egy önkéntes alapon működő közhasznú, non-profit szervezet, amelynek tevékenységi köre öt fontos területet foglal magába: a családdal, születéssel és gyermekneveléssel kapcsolatos területet; a szellemi fejlődést szolgáló kulturális tevékenységekét; a testi épséget, egészségmegőrzést szolgáló tevékenységekét; karitatív tevékenységeket. Egyesületünk alapítótagjai és aktív szervezői különböző tevékenységi körökben működő fiatal anyukák, a csapat színességét, az egyesület széles körben való működését ezek a tényezők is biztosítják a közeljövőben, és célkitűzéseink mellett hisszük, hogy egységesen, közösen a térség hatóságaival is eredményes, érdekes programokat biztosíthatunk az egyesülethez időközben csatlakozó tagoknak, érdeklődőknek, kívülállóknak.

Anyanyelvünk, kulturális értékeink, hagyományaink szerepének, ezek megőrzésének fontossága a fejlődő gyermek életében, a kötődő és környezettudatos nevelés formái, a gyerekvállalás előtt álló fiatalok időszerű informálása, a közösségi szellem és önkéntesség, az építő jellegű párbeszéden alapuló kommunikáció népszerűsítése, az egészséges életmód, önzetlen segítségnyújtás elvének köztudatba való beágyazása, sportolási lehetőségek fejlesztése, játszótereink épsége csupán pár gondolat számos célkitűzéseinkből.

Tevékenységünket partnerszerződéseink, belföldi és külföldi – egyesületünkhöz hasonló elveket valló, területen aktiváló – szervezetekkel, helyi hatósági szervekkel való egészséges együttműködésre alapozzuk, céljaink elérése érdekében hisszük, hogy az anyaságban, a család összetartó, megtartó erejében hívő, bízó emberek, entitások hangja, érdekei találkoznak, és közös segítséggel, együttműkődési ajánlatokkal, támogatásokkal valamennyi célunkat, álmunkat, gyerekeink, anyáink, nagyanyáink álmait valóra fogjuk/tudjuk váltani. Céljaink megvalósításának érdekében szeretnénk minél több embert mozgósítani és bíztatni a közösségi munkában való részvételre.